/اخبار كمیته انضباطی/
 
جریمه نقدی قلعه‌نویی، رحمتی، غلامپور و استقلال

 كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تیم‌های متخلف صادر كرد.


 اخبار كمیته انضباطی به شرح زیر است:

دیدار دو تیم استقلال تهران و سپاهان اصفهان در حالی برگزار شد كه تخلفاتی از سوی دوباشگاه صورت گرفت.باشگاه استقلال به علت تاخیر 2:30 دقیقه ای در نیمه دوم به پرداخت 750000 ریال جریمه نقدی محكوم شد.همچنین پس از به ثمر رساندن گل از سوی استقلال،بهزاد غلامپور وارد زمین مسابقه شد،كه این حركت تخلف بوده و وی به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محكوم شد.
امیر قلعه نویی-سرمربی سپاهان و سید مهدی رحمتی-دروازه‌بان تیم به دفعات و به ترتیب اعتراضاتی به داور مسابقه انجام دادند و بی احترامی به مسئولین مسابقه از سوی این افراد صورت گرفت.بر همین اساس امیرقلعه نوعی به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محكوم شد.سید مهدی رحمتی نیز با توبیخ كتبی و درج در پرونده به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محكوم شد.
همچنین مدیر عامل باشگاه ابومسلم به منظور رسیدگی به مشكلات مالی امیر اظهری مبنی بر مطالبه وجه از باشگاه ابومسلم ،كمیته انضباطی فدراسیون روز شنبه 28/6/88 تشكیل جلسه می دهد.
بنا برشكایت كمیته داوران فدراسیون از كاظم اولیایی به علت انجام مصاحبه با ادعای بیان اتهاماتی نسبت به داور مسابقه پاس و استیل آذین،كمیته انضباطی روز یكشنبه 26/6/88 تشكیل جلسه می‌دهد.