حاشیه دیدار ابومسلم و پاس/

قطع بازی به دلیل سوت تماشاگر

خبرگزاری فارس: داور دیدار ابومسلم و پاس همدان در دقایق ابتدایی بازی به دلیل سوت یكی از تماشاگران بازی را قطع كرد.


به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی كه هنوز 5 دقیقه از جریان بازی ابومسلم و پاس نگذشته بود، مهرپیشه به دلیل سوت زدن یكی از تماشاگران كه باعث شده بود بازیكنان پاس در چندین صحنه به تصور اینكه داور سوت می زند بازی را نگه دارند، جریان بازی را متوقف كرد.
نیروی انتظامی نیز برای پیدا كردن این تماشاگر ماموران خود را در آن قسمت بیشتر كرد تا بتواند این فرد را پیدا كند.